Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού μας, καλούμε τα μέλη μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στο γήπεδο “Στέλιος Καλαιτζής” – Ρίτσου και Ολυμπιονικών, Νέα Ερυθραία. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 28 Μαρτίου 2022, στις 19.30 στον ίδιο χώρο με τα εξής θέματα:

  1. Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου αθλητικού νόμου.
  2. Ετήσιος Απολογισμός 2021
  3. Προυπολογισμός 2022

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Σωματείου τα οποία και έχουν τακτοποιήσει τις έναντι του σωματείου οικονομικές υποχρεώσεις τους και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ακολουθεί ο κατάλογος των ταμειακώς ενήμερων μελών σύμψωνα με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Χάρης Ντιγριντάκης

Η Γεν. Γραμματέας

Έφη Κούτση