ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 3

2020 – 2021

  • Προπονήτρια : ΓIΟΥΛΗ ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗ
  • Έφορος :  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΑΣΣΟΥΞΕΝΙΑ
ΔΩΔΟΥΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΝΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΥΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΛΙΔΩΝΙΑΤΗΡΕΝΑ
ΜΕΜΕΝΙΟΥΒΑΛΙΑ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ