Η Επιτροπή Αθλητών και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής διοργανώνουν Webinar με θέμα «Πρόληψη και ασφαλής αθλητισμός» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 στις 19.00.
Θα μιλήσουν η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου, η Καθηγήτρια Αθλητικής Ψυχολογίας Ανή Χρόνη και η Κωνσταντίνα Κωστάκου, Αστυνόμος Β’ και Ψυχολόγος.

Για την παρακολούθηση στο Link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzgwYjUxNzAtNGM4Zi00OTE0LTgwNWQtNDlkY2Q3ZDQ2YzEw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f8aa7162-d173-42e8-8c9b-51891234be48&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true